Brannstasjoner og depoter i Verran kommune

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap som omfattes av kommunene, Steinkjer, Inderøy og Mosvik, Verran, Snåsa, Osen, Namdalseid, Lierne og Røyrvik kommuner. Hovedstasjon og administrasjon er lokalisert på Steinkjer brannstasjon. Selskapet har 155 ansatte, med hel og deltidsstillinger.

 

Brannstasjonen i Verran ligger i Malm og er organisert med 16 deltidsmannskaper med hjemmevakt av 1 utrykningsleder/sjåfør i helger ved stasjon Malm. Utvidet hjemmevakt i forbindelse med ferie- og høytidsdager. Alt mannskap alarmeres ved hendelser i Malm.  

Inn-Trøndelag brannvesen IKS

Malm brannstasjon 2014

Malm brannstasjon 2007

Verrabotn branndepot 2009 - Nedlagt