Brannstasjoner i Trondheim kommuner

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er lokal faginstans for brannvernrt i Trondheim, Malvik, Klæbu, RissaLeksvik, Oppdal og Rennebu kommuner.

Det er 12 brannstasjoner tilknyttet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.       

Trondheim delt i fire dekningsområder, henholdsvis 1, 2, 3 og 4. Tilsvarer nummer på stasjonene. 

Brannstasjon 6 ligger i Malvik kommune, Hommelvik og har 4 delt dreiende vaktordning / hjemmevakt.

Brannstasjon 7 ligger i Klæbu kommune, sentrum og har dreiende, vakt/hjemmevakt for utrykningsleder, sjåfør med hjemmevakt i helger og høytider, øvrige med generell beredskap uten vaktordning.

Trøndelag brann og redningstjeneste IKS

Trondheim hovedbrannstasjon 2007

Ranheim brannstasjon 2014

Sandmoen brannstasjon 2014

Havnestasjonen 2014

Trondheim brannstasjon Øst 2007 - Nedlagt

Trondheim brannstasjon Syd 2007 - Nedlagt

 

Byneset brannstasjon 2007 - Nedlagt