Brannstasjoner og depoter i Sør Aurdal kommune

Valdres brann - og redningstjeneste IKS ble etablert 01.01.2018. Det er lokalisert 9 brannstasjoner i selskapet fordelt i eierkommunene.

2 stasjoner i Vang kommune 

1 stasjon i Etnedal kommune 

3 stasjoner i Sør Aurdal kommune

1 stasjon i Vestre Slidre kommune

2 stasjoner i Østre Slidre kommune 

Ansvarsområdet dekker ca.4.500 km2 og har ca. 11.400 innbyggere. Selskapet har rundt 100 ansatte. Valdres brann- og redningstjeneste IKS er organisert i 2 avdelinger; beredskap og forebyggende. 

Valdres brann og redningstjeneste IKS

Bagn brannstasjon 2005

Begna brannstasjon 2014

Begna brannstasjon 2005

Hedalen branndepot 2005