Brannstasjoner i Nesodden kommune

Søndre Follo Brannvesen IKS server tre kommuner – Frogn, Ås og Nesodden – og drifter to brannstasjoner:

Korsegården brannstasjon er døgnkasernert og Nesodden brannstasjon er dagkasernert med hjemmevakter på kveld/natt

Totalt er det ansatt ca 65 personer i SFB IKS.

Søndre Follo brannvesen IKS

Nesodden brannstasjon 2006