Brannstasjoner og depoter i Lierne

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap som omfattes av kommunene, Steinkjer, Inderøy og Mosvik, Verran, Snåsa, Osen, Namdalseid, Lierne og Røyrvik kommuner. Hovedstasjon og administrasjon er lokalisert på Steinkjer brannstasjon. Selskapet har 155 ansatte, med hel og deltidsstillinger.

Inntrøndelag brannvesen IKS

Nordli brannstasjonn 2014

Sørli brannstasjonn 2014

Tunnsjø branndepot 2014