Brannstasjoner i Snåsa kommune

 

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap som omfattes av kommunene, Steinkjer, Inderøy og Mosvik, Verran, Snåsa, Osen, Namdalseid, Lierne og Røyrvik kommuner. Hovedstasjon og administrasjon er lokalisert på Steinkjer brannstasjon. Selskapet har 155 ansatte, med hel og deltidsstillinger.

 

 

 

Brannmannskap i Snåsa er organisert med 16 deltidsmannskaper med hjemmevakt av 1 utrykningsleder/sjåfør i helger. Utvidet hjemmevakt i forbindelse med ferie- og høytidsdager. Alt mannskap alarmeres ved hendelser i Snåsa.

Inn-Trøndelag brannvesen IKS

Snåsa brannstasjon 2014

Snåsa brannstasjon 2007 - Nedlagt