Brannstasjoner i Leksvik kommune

Leksvik kommune er endel av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS som er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik, Oppdal og Rennebu kommuner.

 

I Leksvik kommune er det 2 brannstasjoner.

Trøndelag brann og redningstjeneste IKS

Leksvik brannstasjon 2009

Vanvikan brannvesen