Brannstasjoner og depoter i Åfjord kommune

Det er 16 deltidsmannskaper er tilsluttet brannstasjonen i Åfjord sentrum og 8 deltidsmannskaper er tilsluttet brannstasjonen på Stokkøya.  Brannstasjonen i sentrum dekker hele kommunen, men mannskapene i Stokkøya blir varslet særskilt ved tilfeller. Foruten Stokkøya, er det også 4 utstyrsdepoter, Linesøya, Harbak, Grøttingen og Staven branndepoter.

Åfjord brannvesen

Åfjord brannstasjon 2009

Stokkøya branndepot 2009

Staven branndepot 2009

Grøttingen branndepot 2009

Harbak branndepot 2009

  • Harbak branndepot var utstyret plasser i en privat garasje. Bilde av dette depot var desverre ikke mulig å få tatt.

Linesøya branndepot