Brannstasjoner og depoter i Porsanger kommune

Brannvesenet i Porsanger kommune er organisert med brannsjef, varabrannsjef, overbrannmester, brannmester og

15 mannskaper. Kommunen har brannbil med redningsutstyr.

Porsanger brannvesen

Porsanger brannstasjon 2016

Lakselv brannstasjon 2012 - Nedlagt

Lakselv brannstasjon 2012 - Nedlagt

Lakselv lufthavn brannstasjon 2012