Brannstasjoner i Gjesdal kommune

I 2004 slo brannvesenet i Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger og Time seg sammen. I 2015 kom også Finnøy kommune med i samarbeidet.

Brannvesenet har 13 brannstasjoner og 260 brannmannskaper. Totalt er det ca 360 ansatte. Brannvesenet har ca 5000 utrykninger pr år. Brannstasjonene er plassert der risikoen for branner og ulykker er størst og der det bor mest folk.

 

  • Klepp stasjon har 16 ansatte deltidsmanskaper og to reservemannskap.

Rogaland bran nog redning IKS

Ålgård brannstasjon 2004

Oltedal brannstasjon 2011

Oltedal brannstasjon 2010 - Nedlagt

Oltedal brannstasjon 2004 - Nedlagt

Gilja brannstasjon 2005