Brannstasjoner og depoter i Iveland kommune

Setesdalen brannvesen IKS består av kommunene, Evje og Hornes, Bygland, Valle, Iveland og Bykle.

Det er 8 brannstasjoner, Evje brannstasjon, Byglandsfjord brannstasjon, Bygland brannstasjon, Valle brannstasjon, Rysstad brannstasjon, Bykle brannstasjon, Hovden brannstasjon og Iveland brannstasjon. Det er også 1 depot, Vatnestrøm.

Setesdal brannvesen IKS

Iveland brannstasjon 2018

Iveland brannstasjon 2004

Vatnestrøm branndepot 2005