Brannstasjoner og depoter i Leirfjord kommune

Leirfjord har samarbeid med Alstahaug kommune når det gjelder brannvern  og feiertjeneste. Alstahaug er vertskommune.

Leirfjord brannvesen

Leirfjord brannstasjon 2014

Leirfjord brannstasjon 2007

Bardal branndepot

Sundøy branndepot