Brannstasjonen i Grimstad kommune

Brann- og feiertjenesten holder til på Arendalveien 26. Beredskapen er 2 mann i kassernert og 2 mann i hjemmevakt.

Grimstad brann og feiervesen

Grimstad brannstasjon 2010

Grimstad brannstasjon 2004