Brannstasjoner i Rana kommune

Utrykningsstyrken ved Brann- og redningstjenesten er fordelt på 4 vaktlag som går en vaktordning som gjør at det er minst 5 mann på brannstasjonen til enhver tid. Det er totalt 37 stillinger, hvorav 8 i forebyggende avdeling, 21 i beredskapsavdeling, 6 ved nødalarmerings sentralen.

Rana brannvesen

Mo i Rana brannstasjon 2007

Mo Industripark beredskapsstasjon 2019