Brannstasjoner og depoter i Røyrvik kommune

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap som omfattes av kommunene, Steinkjer, Inderøy og Mosvik, Verran, Snåsa, Osen, Namdalseid, Lierne og Røyrvik kommuner. Hovedstasjon og administrasjon er lokalisert på Steinkjer brannstasjon. Selskapet har 155 ansatte, med hel og deltidsstillinger.

Inntrøndelag brannvesen

Røyrvik brannstasjon 2014

Namsvatn branndepo 2014 - Nedlagt

(Disponibel for lokalbefolkningen)

Staldvika branndepo - 2014 - Nedlagt

(Disponibel for lokalbefolkningen)

 

Joma Gruver branndepot - Nedlagt