Brannstasjoner i Flå kommune

Hallingdal brann -og redningstjeneste iks (HBR) har 94 hel -og deltidsansatte, og er organisert som et interkommunalt brannvesen, og eies av kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal og Ål. 

HBR forvalter brann -og redningstjenesten i eierkommunene, og har en brannstasjon i hver kommune. Administrasjonen i brannvesenet er lokalisert på Torpomoen i Ål kommune.

HBR har følgende brannstasjoner: Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål.

Hallingdal bran og redningstjeneste IKS

Flå brannstasjon 2013

Flå brannstasjon 2004 - Nedlagt