Brannstasjoner i Flå kommune

Nedre Hallingdal brann og redningstjeneste består av kommunene Nes i Hallingdal og Flå. Det er 2 brannstasjoner i området, Nesbyen og Flå.

Nedre Hallingdal brann og redningstjeneste

Flå brannstasjon 2013

Flå brannstasjon 2004 - Nedlagt