Brannstasjoner i Årdal kommune

Slokke- og redningstenesten i Årdal kommune, blir utført av bedriftsbrannvernet ved Hydro Aluminium, Årdal Verk. 

Årdal brannvesen

Øvre Årdal brannstasjon 2004

Årdalstangen brannstasjon 2015

Årdalstangen brannstasjon 2004 - Nedlagt

-

Offerdal branndepot 2010