Brannstasjoner i Ørland kommune

Beredskap mot brann/ulykker og forurensning skal ivaretas av kommunene. I Fosen har flere kommuner, Ørland, Åfjord og Roan inngått samarbeid om beredskapstjenesten.

Ørland brannvesen

Brekstad brannstasjon 2009

Storfosna branndepot 2009

Kråkvåg branndepot 2009