Brannstasjoner og depoter i Sauda kommune

Sauda brannvesen

Sauda brannstasjon 2004

Hellandsbygd branndepot 2009