Brannstasjoner og depoter i Tysnes kommune

Tysnes Brann- og redning har deltidsmannskap, 3 utrykningsbiler og brannstasjon i Uggedal

 

Tysnes brannvern

Uggedalseidet brannstasjon

Nymark branndepot

Reksteren branndepot - Midlertidig nedlagt