Brannstasjoner i Evje og Hornnes kommune

Setesdalen brannvesen IKS består av kommunene, Evje og Hornes, Bygland, Valle, Iveland og Bykle.

Det er 8 brannstasjoner, Evje brannstasjon, Byglandsfjord brannstasjon, Bygland brannstasjon, Valle brannstasjon, Rysstad brannstasjon, Bykle brannstasjon, Hovden brannstasjon og Iveland brannstasjon. Det er også 1 depot, Vatnestrøm

Setesdal brannvesen IKS

Evje og Hornes brannstasjon 2018

Evje brannstasjon 2011

Evje brannstasjon 2004

Evjemoen brannvesen

Evjemoen brannstasjon 2004 - Nedlagt