Brannstasjoner og depoter i Os kommune

Kommunene Røros, Holtålen, Tydal og Os i Hedemark har etablert felles interkommunal brann- og redningsledelse.

I regionen har er det 8,4 helstillinger og 70 deltidsmannskaper.

Brannstasjonen på Røros er bemannet døgnet rundt. Brannstasjonene i Holtålen og Tydal er bemanninga 16 deltidsmannskaper på hver stasjon, i Os er det 10 deltidsmannskaper. Det er depoer i Brekken, Narbuvoll og Tufsingdalen som er bemanna med 16 personer som bor i de respektive nærområdene. 

 

Røros Interkommunale brannvesen

Os i Hedmark brannstasjon 2006

Tufsingdalen branndepot 2009

Narbuvoll branndepot 2009