Brannstasjoner i Enebakk kommune

Nordre Follo brannvesen IKS består av kommunene, Oppegård, Ski og Enebakk. Nordre Follo brannvesen IKS har 3 brannstasjoner, Oppegård stasjon, Ski stasjon og Enebakk stasjon.

 

Nordre Follo Brannvesen IKS

Enebakk brannstasjon 2011

Enebakk brannstasjon 2005