Brannstasjoner og depoter i Berlevåg kommune

Berlevåg kommunes brannvesen er organisert som deltidsbrannvesen uten vaktordning. Brannvesenet består av 18 mannskaper, hvorav 4 er befal og 1 er materialforvalter. Brannvesnet disponerer 2 brannbiler med tilsammen 7000l vann og 500l skum, samt klippeutstyr og vinsj for hurtigfrigjøring ved trafikkulykker o.l.

Berlevåg brannvesen

Berlevåg brannstasjon 2013

Kongsfjord branndepot 2013 - Nedlagt