Brannstasjoner i Melhus og Midtre Gauldal kommuner

 

Gauldal Brann og Redning IKS, GBR, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Midtre Gauldal, med 36,2 %, og Melhus, med 63,8 %.

Beredskapsavdelingen er lokalisert og bemannet med deltidsansatte mannskaper, slik følgende tabell viser;
 
Brannstasjon Sted Antall mannskaper
1 Melhus 16
2 Lundamo 10
3 Hølonda (Gåsbakken og Korsvegen) 15
4 Støren 16
5 Singsås 10
6 Budal 10
7 Soknedal 10

Gauldal brannvesen

Melhus brannstasjon 2007

Lundamo brannstasjon 2007

Gåsbakken brannstasjon 2009

Korsvegen brannstasjon 2009

Støren brannstasjon 2009

Singsås brannstasjon 2009

Budal brannstasjon 2013

Soknedal brannstasjon 2013

Budal brannstasjon 2009 - Nedlagt

Soknedal brannstasjon 2007 - Nedlagt