Brannstasjoner i

Hamar, Løten og Stange kommuner

Hedmarken brannvesen er et interkommunalt brannvesen for kommunene Hamar, Stange og Løten, etablert 1. januar 1998. Samarbeidet ble opprettet for å gi innbyggerne bedre og rimeligere brann- og feiertjenester. Virksomheten har 68 ansatte og skal være et ledende brannvesen i Innlandet.  

Hedmarken brannvesen har tre brannstasjoner: hovedbrannstasjon med heldøgns bemanning ved Vikingskipet på Hamar og brannstasjoner med deltidsmannskaper med hjemmevakt i Stange og Løten.

 

Hedmarken brannvesen

Hamar brannstasjon 2006

Løten brannstasjon 2006

Stange brannstasjon 2006