Brannstasjoner i

Hamar, Løten og Stange kommuner

Hedmarken brannvesen er et felles brannvesen for kommunene Hamar, Stange og Løten på Hedmarken. Ordningen ble etablert i 1998 
Det bor ca. 55.500 innbyggere i brannregionen, og har et areal på 1.432 km2. Brannvesen dekker også  2.800 innbyggere i søndre del av Ringsaker kommune. 

Hedmarken brannvesen har 43 årsverk, fordelt på 42 heltids- og 26 deltidsansatte.

Det er brannstasjoner:

Hovedbrannstasjonen ligger inntil Vikingskipet i Hamar. Den er døgnbemannet med 4-5 heltids brannmannskaper. 
Brannstasjonene i Stange og Løten har brannmannskaper på deltid med hjemmevakt. 

Hedmarken brannvesen

Hamar brannstasjon 2006

Løten brannstasjon 2006

Stange brannstasjon 2006