Brannstasjoner i Tønsberg kommune

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (VIB) er et brann-, rednings- og feiervesen eid av kommunene Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg.

VIB har brannstasjoner i Horten (Kopstad), Nøtterøy og Tønsberg kommuner.

VIB har slokkeansvar i Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommune, samt nordre del av Andebu kommune.

Vestfold interkommunale brannvesen

Tønsberg brannstasjon 2004