Brannstasjoner i Rennebu kommune

Rennebu brann- og redningsvesen ble 1 juli 2012 endel av Trøndelag brann og redningsvesen IKS. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik, Oppdal og Rennebu kommuner.

 

Brannstasjonen ligger i kjelleren i Rennebu rådhus

Trøndelag brann og redningstjeneste IKS

Rennebu brannstasjon 2013

Rennebu brannstasjon 2007