Brannstasjoner og depoter i Skjervøy kommune

Skjervøy brann- og redning er et deltidsbrannvesen med totalt 24 mannsakaper. 19 ved Skjervøy brannstasjon og 5 ved depot i Årviksand. Det gås kontinuerlig befalsvakt og sjåførvakt. Utkalling av mannskaper skjer via personsøkere.

Skjervøy brannvesen

Skjervøy brannstasjon 2016

Årviksand branndepot 2016