Brannstasjoner og depoter i Gildeskål kommune

Salten Brann IKS er et interkommunalt selskap som har det brannfaglige ansvaret for følgende kommuner i Salten:

Gildeskål kommune, Beiarn kommune, Saltdal kommune, Fauske kommune, Bodø kommune, Sørfold kommune, Hamarøy kommune, Steigen kommune og Meløy kommune.

Beredskapsavdelingen er den største avdelingen i Salten Brann IKS med godt og vel 300 ansatte, og medarbeidere i alle kommuner innen Salten Brann IKS. Slokkeområde er over 11.250 km2.

 

Salten brann IKS

Inndyr brannstasjon 2015

Inndyr brannstasjon 2007 - Nedlagt

Våg brannstasjon 2015

Nygårdsjøen branndepot 2015

Nygårdsjøen branndepot 2007

Søramøy branndepot