Brannstasjoner og depoter i Meløy kommune

 

Salten Brann IKS er et interkommunalt selskap som har det brannfaglige ansvaret for følgende kommuner i Salten:

Gildeskål kommune, Beiarn kommune, Saltdal kommune, Fauske kommune, Bodø kommune, Sørfold kommune, Hamarøy kommune, Steigen kommune og Meløy kommune.

Beredskapsavdelingen er den største avdelingen i Salten Brann IKS med godt og vel 300 ansatte, og medarbeidere i alle kommuner innen Salten Brann IKS. Slokkeområde er over 11.250 km2.

 

Meløy brannvesen

Ørnes brannstasjon 2007

Glomfjord brannstasjon 2007 - Yara

Halsa brannstasjon 2007

Halsa brannstasjon - Nedlagt

Engavågen brannstasjon

Bolga branndepot

Meløya branndepot