BRANNSTASJONER PÅ SVALBARD

 

Longyearbyen Brannvesen er byens brann og redningskorps og har i alt 24 ansatte i hel og deltidsstillinger. Utrykningstjenesten er organisert i en vaktberedskap bestående av deltidspersonell med dreiende vakt. Samtlige brannmannskaper er utstyrt med personsøker.

Brannvesenet har en teknisk godt utviklet alarmsentral for mottak av nødmeldinger over nødnummer 110. I tillegg overvåker sentralen eksterne brannalarmer og tekniske alarmer lokalt i Longyearbyen.

Longyearbyen brannvesen

Longyearbyen brannvesen

Longyearbyen brannstasjon