Brannstasjoner og depoter i Lærdal kommune

Beredskapsavdelingen består av fire utrykningsledere og 16 mannskaper, som er organisert i fire vaktlag.

Lærdal brann og redningsvesen

Lærdalsøyri brannstasjon 2004

Frønningen branndepot