Brannstasjoner i Asker og Bærum kommuner

 
Asker og Bærum Brannvesen ble etablert i 1999 etter sammenslåing mellom Asker brannvesen og Bærum brannvesen. I dag er ABBV et interkommunalt selskap med hovedsete for administrasjon og ledelse på brannstasjonen i Asker. Brannstasjonene på Bekkestua, Fornebu og Gjettum i Bærum er en del av beredskapen.                                                       
  • På Asker brannstasjon er det til enhver tid fem personer på vakt, fordelt med fire personer på mannskapsbilen og en på vanntankbilen.
  • På Bekkestua brannstasjon er det fem personer på vakt fordelt med fire personer på mannskapsbilen og en på brannliften. Dette mannskapet bemanner også redningsbilen ved behov.
  • På Fornebu brannstasjon er det fire personer på vakt, hvor alle tjenestegjør på en mannskapsbil. Mannskapet bemanner også brannbåten ved behov.
  • På Gjettum er det fire personer på vakt som bemanner mannskapsbil og skogbrannbil ved behov.

 

Asker og Bærum brannvesen

Asker brannstasjon 2004

Bekkestua brannstasjon 2004

Gjettum brannstasjon 2004

Fornebu  brannstasjon 2014