Brannstasjoner i nye Asker kommune

 
Asker og Bærum Brannvesen ble etablert i 1999 etter sammenslåing mellom Asker brannvesen og Bærum brannvesen.
 
Asker kommune, Røyken kommune og Hurum kommune ble 01.01.2020 slått sammen til Asker kommune.
 

ABBR IKS ble etablert i 2020 etter sammenslåing mellom Asker og Bærum brannvesen, Røyken brann og redning og Hurum brannvesen. ABBR et interkommunalt selskap med hovedsete for administrasjon og ledelse på brannstasjonen i Asker. 

Det er følgende brannstasjoner i Asker kommune:                                       

  • På Asker brannstasjon er det til enhver tid fem personer på vakt, fordelt med fire personer på mannskapsbilen og en på vanntankbilen. I tillegg til beredskapsstyrken er også store deler av den øverste ledelsen i Asker og Bærum brann og redning lokalisert ved denne stasjonen. Forebyggende avdeling, stab og markedsavdelingen er lokalisert på Asker brannstasjon.
  • På Røyken brannstasjon er det fire vaktlag med fem mannskaper på vakt (Røykdykkere, redningsmenn og kjemikaliedykkere). Disse bemanner stasjonens mannskapsbil og vanntankbil. Stasjonen har også egen ATV for «Utenfor vei hendelser», lettbåt (RIB) og utstyr for vannskadetjeneste.
  • På Tofte brannstasjon er det vaktlag med rullerende vakt. I tillegg til beredskapsstyrken (deltid) huser også forebyggende personell på dagtid. På Tofte brannstasjon er det fem mannskaper på rullerende vakt (Røykdykkere og redningsmenn). Disse bemanner stasjonens mannskapsbil. Stasjonen har også egen skogbrannhenger som brukes ved behov. Stasjonen har også en lettbåt (RIB), og tilhenger med beredskapsmateriell for oljevern, samt henger for «Utenfor vei hendelser.

Brannstasjoner i Bærum kommune:
  • På Bekkestua brannstasjon er det fem personer på vakt fordelt med fire personer på mannskapsbilen og en på brannliften. Dette mannskapet bemanner også redningsbilen ved behov. I tillegg til beredskapsstyrken er ledelsen i beredskapsavdelingen lokalisert på Bekkestua brannstasjon. Stasjonen huser også forebyggende avdeling, bilverksted, slangeverksted, og sivilforsvarslager.

  • På Fornebu brannstasjon er det fire personer på vakt, hvor alle tjenestegjør på en mannskapsbil. Mannskapet bemanner også brannbåten ved behov.
  • På Gjettum er det fire personer på vakt som bemanner mannskapsbil og skogbrannbil ved behov.

 

Asker og Bærum brann og redning

Asker brannstasjon 2004

Røyken brannstasjon 2010

Røyken brannstasjon 2004 - Nedlagt

Tofte brannstasjon 2004

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)