Brannstasjoner i Asker og Bærum kommuner

ABBV er fra september lokalisert på fire brannstasjoner, en i Asker og tre i Bærum.                                                        

Beredskapsstyrken er kasernert på alle fire stasjonene. Det er til enhver tid minimum 18 personer på vakt i utrykningsstyrken. I tillegg til dette kommer vakthavende brannsjef, samt bemanning i 110-sentralen.

På Asker brannstasjon er det 4 vaktlag. Minimumsbemanningen på Asker brannstasjon er 5 personer. Disse bemanner stasjonens mannskapsbil og vanntankbil.

På Bekkestua brannstasjon er det 4 vaktlag. Minimumsbemanningen er 5 personer på vakt. Disse bemanner stasjonens mannskapsbil, brannlift og redningsbil.

På Gjettum brannstasjon er det 4 vaktlag. Minimumsbemanningen er 4 personer på vakt. Disse bemanner stasjonens mannskapsbil. Stasjonen har også egen skogbrannbil, som bemannes ved behov av denne vaktstyrken.

På Fornebu brannstasjon er det 4 vaktlag. Minimumsbemanningen er 4 personer på vakt. Disse bemanner stasjonens mannskapsbil og brannbåten.

 

Asker og Bærum brannvesen

Asker brannstasjon 2004

Bekkestua brannstasjon 2004

Gjettum brannstasjon 2004

Fornebu  brannstasjon 2014