Brannstasjoner i Kristiansand kommune

Kristiansandsregionen brann og redning IKS dekker et areal på til sammen 1.891 km2 i kommunene Kristiansand, Søgne, Lillesand, Vennesla, Birkeland og Sogndalen og har ansvaret for 121.214 innbyggere. 

Det er totalt 7 brannstasjoner i KBR sitt slokke distrikt. Kristiansand, Søgne, Lillesand, Vennesla, Birkenes, Hægeland og Finsland.

Kristiandsands- regionen brann og redningsvesen IKS

Kristiandsand brannstasjon 2004

Kjevik Lufthavn brannstasjon 2018