Brannstasjoner i Bamble kommune

Beredskapsavdelingen er organisert med 4 vaktlag med 5 mann på hvert lag. Hovedbrannstasjonen ligger på Eik hvor kommunens ingenørvesen også er plassert. På Herre er det en mindre stasjon med brannbil og annet utstyr og matriell. Beredskaspsavdelingen består av ca 30 mannskaper samt at det er ca 80 personer som er med i kommunens skogbrannvesen. Brannvesenet i Bamble har samarbeidsavtale med inustrien på Rafnes ved branner og ulykker.

Bamble brannvesen

Langesund brannstasjon 2005

Herre brannstasjon 2003

Beredskapen Rafsnes

Rafsnes brannstasjon 2007