Brannstasjoner i Askim kommune

Askim brann og Redning består av to avdelinger: Beredskap- og Forebyggende avdeling. Beredskapsavdelingen ledes av brannmester Beredskapen er bygd opp med en dagkasernert bemanning på 5 mann, bestående av ett overbefal, en utrykningsleder og tre brannkonstabler hvorav to er røykdykkere og en er sjåfør. Utenom dagtid er det en deltidsstyrke på 20 mannskaper og befal med samme oppbygging som dagstyrken. Disse har hjemmevakt og vakt hver 4.

Askim brann og redningsvesen

Askim brannstasjon 2005