Brannstasjoner i Vestby kommune

MIB har et slokkedistrikt som dekker ca 69.000 innbyggere i kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Beredskapen er kasernerte mannskaper på Hovedbrannstasjonen i Moss, deltidskasernerte mannskaper på Vestby brannstasjon samt deltidsmannskaper på Rygge og Son brannstasjoner.  

Mosseregionens interkommunale brann og feiervesen

Vestby brannstasjon 2009

Vestby brannstasjon 2005

Son brannstasjon 2010

Son brannstasjon 2005 - Nedlagt