Brannstasjoner og depoter i Vega kommune

Vega brann- og redningskorps ble et deltidsbrannvesen som har 4 Utrykningsledere 6 røykdykkere og 5 andre

Vega brannvesen

 

Gladstad brannstasjon 2014

Ylvingen branndepot 2014