Brannstasjoner i Overhalla kommune

Brannvesenet i Overhalla kommune består av brannsjef, 4 utrykningsledere og 12 brannkonstabler.

Overhalla brannvesen

Overhalla brannstasjon 2007

Overhalla brannstasjon - Nedlagt