Brannstasjoner i Inderøy og Mosvik kommuner

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap som omfattes av kommunene, Steinkjer, Inderøy og Mosvik, Verran, Snåsa, Osen, Namdalseid, Lierne og Røyrvik kommuner. Hovedstasjon og administrasjon er lokalisert på Steinkjer brannstasjon. Selskapet har 155 ansatte, med hel og deltidsstillinger.

 

Brannstasjonen i Inderøy er organisert med 16 deltidsmannskaper med hjemmevakt i turnus, med utrykningsleder og 1 sjåfør i vakt ukedager, vaktlag bestående av utrykningsleder, sjåfør og 2 deltidskonstabler i helger- og høytidsdager. Ved alarmering der det er behov for større ressuser, innkalles alt frimannskap i Inderøy. Inderøy brannstasjon dekker primært også brannberedskapen i Mosvik.

Inn-Trøndelag brannvesen IKS

Inderøy brannstasjon 2014

Kjerknesvågen depot 2014

Inderøy brannstasjon 2009 - Nedlagt