Brannstasjoner i Sandnes kommune

 

I 2004 slo brannvesenet i Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger og Time seg sammen. I 2015 kom også Finnøy kommune med i samarbeidet.

Brannvesenet har 13 brannstasjoner og 260 brannmannskaper. Totalt er det ca 360 ansatte. Brannvesenet har ca 5000 utrykninger pr år. Brannstasjonene er plassert der risikoen for branner og ulykker er størst og der det bor mest folk.

  • Sandnes stasjon er Rogaland brann og redning IKS sin hovedatsjon, og ble tatt i bruk i 2017. Stasjonen har har brannmannskap på vakt døgnet rundt.
  • Riska stasjon har 16 deltidsmannskaper, hvorav 4 har hjemmevakt.
  • Høle stasjon har 16 deltidsmannskaper. Utrykningsleder har vakt helger, høytider og fellesferie.

Rogaland brann og redning IKS

Sandnes brannstasjon 2018

Sandnes brannstasjon 2004 - Nedlagt

Riska brannstasjon 2005

Høle brannstasjon 2004