Brannstasjoner i Oppdal kommune

Oppdal brann- og redningsvesen ble 1 januar 2012 endel av Trøndelag brann og redningsvesen IKS. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik, Oppdal og Rennebu kommuner.

Brannstasjonen ligger i Oppdal Rådhus i sentrum.

Trøndelag brann og redningsvesen IKS

Oppdal brannstasjon 2013

Oppdal brannstasjon 2007