Brannstasjoner i Osen kommune

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap som omfattes av kommunene, Steinkjer, Inderøy og Mosvik, Verran, Snåsa, Osen, Namdalseid, Lierne og Røyrvik kommuner. Hovedstasjon og administrasjon er lokalisert på Steinkjer brannstasjon. Selskapet har 155 ansatte, med hel og deltidsstillinger.

 

 

Brannstasjonen i Osen er organisert med 16 deltidsmannskaper. Utvidet hjemmevakt i forbindelse med ferie- og høytidsdager. Alt mannskap alarmeres ved hendelser i Osen.

 

Sætervik depot er organisert med 5 deltidsmannskaper. Depoet er lokalisert i skolebygningen med verneutstyr, bærbar pumpe på henger og diverse slangemateriell.

Inn-Trøndelag brannvesen IKS

Osen brannstasjon 2009

Sætervik branndepot 2009

Osen brannstasjon - Nedlagt