Brannstasjoner i Namdalseid kommune

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap som omfattes av kommunene, Steinkjer, Inderøy og Mosvik, Verran, Snåsa, Osen, Namdalseid, Lierne og Røyrvik kommuner. Hovedstasjon og administrasjon er lokalisert på Steinkjer brannstasjon. Selskapet har 155 ansatte, med hel og deltidsstillinger.

 

Namdalseid har 2 brannstasjoner. Det er 16 brannkonstabler i Namdalseid, og 6 brannkonstabler på Statland.

Inntrøndelag brannvesen IKS

Namdalseid brannstasjon 2014

 

Statland brannstasjon 2009

Namdalseid brannstasjon 2007 - Nedlagt