Brannstasjoner i Stavanger kommune

I 2004 slo brannvesenet i Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger og Time seg sammen. I 2015 kom også Finnøy kommune med i samarbeidet.

Brannvesenet har 13 brannstasjoner og 260 brannmannskaper. Totalt er det ca 360 ansatte. Brannvesenet har ca 5000 utrykninger pr år. Brannstasjonene er plassert der risikoen for branner og ulykker er størst og der det bor mest folk.

  • Stavanger stasjon har 9 brannmannskap på vakt døgnet rundt.
  • Vassøy branndepot

Rogaland brann og redning IKS

Stavanger brannstasjon 2004

Vassøy brannstasjon 2011

Brannbåt stasjonen 2011