Brannstasjoner og depoter i  Røros, Holtålen, Tydal og Os ( i Hedemark ) kommuner

Kommunene Holtålen, Os, Røros og Tydal har etablert felles interkommunal brann- og redningsledelse.

I regionen har er det 8,4 helstillinger og 70 deltidsmannskaper.

Brannstasjonen på Røros er bemannet døgnet rundt. Brannstasjonene i Holtålen og Tydal er bemanninga 16 deltidsmannskaper på hver stasjon, i Os er det 10 deltidsmannskaper. Det er depoer i Brekken, Narbuvoll og Tufsingdalen som er bemanna med 16 personer som bor i de respektive nærområdene. 

Røros interkommunale brannvesen

Røros brannstasjon 2006

Holtålen brannstasjon 2009

Tydal brannstasjon 2009

Os i Hedemark brannstasjon 2007

Brekken branndepot 2006

Narbuvoll branndepot 2009

Tufingdalen branndepot 2009