Brannstasjoner i Moss kommune

MIB har et slokkedistrikt som dekker ca 69.000 innbyggere i kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Beredskapen er kasernerte mannskaper på Hovedbrannstasjonen i Moss, deltidskasernerte mannskaper på Vestby brannstasjon samt deltidsmannskaper på Rygge og Son brannstasjoner.  

 

Mosseregionens interkommunale brann og feiervesen

Moss brannstasjon 2005

Moss brannstasjon 2004 - Nedlagt