Brannstasjoner i Hægebostad kommune

 

 

Brannvesenet Sør IKS er et interkommunalt selskap som omfatter brannvesenet i 9 kommuner i Vest Agder fylke. Brannvesenet Sør IKS har 15 brannstasjoner i sitt distrikt.

I regionen er det totalt 32 kjøretøy, herav - Konvensjonell brannbil med vanntank og pumpe med tilhørende utstyr:   15 stk. - Tankbiler:  6 stk. - Lift (snorkel):  1 stk. - Utstyrsbil:   1 stk.  

Resten av bilparken nyttes som vaktbil, feierbiler samt mannskapsbiler.

 

Brannvesen Sør IKS

Eiken  brannstasjon 2015

Eiken  brannstasjon 2012

Birkeland brannstasjon 2005