Brannstasjoner i Rygge kommune

MIB har et slokkedistrikt som dekker ca 69.000 innbyggere i kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Beredskapen er kasernerte mannskaper på Hovedbrannstasjonen i Moss, deltidskasernerte mannskaper på Vestby brannstasjon samt deltidsmannskaper på Rygge og Son brannstasjoner.  

Moss interkommunale brann og feiervesen

Rygge brannstasjon 2004

Rygge flyplass brannstasjon 2010